Visst trodde Buddha på Gud!

Amitabha

Det rena landet, DRL, (Kina: Ch’ing-tu) Japan: Jodo eller amidism (även känt som shin-buddhism) har sitt ursprung i de sutras (litteratur med anvisningar) som fördes till Kina från Tibet eller norra Indien cirka år 150 av två munkar Där fanns hänvisningar till en slags superbuddha vid namn AmitabhaUppenbarelsens oändliga ljus – som skulle vara Den första orsaken, det som satte igång karma-lagen om orsak och verkan. Denna form av mahayanabuddhism med starka monoteistiska drag, med en transcendent igångsättare av de lagar som kan användas för att befria människan från återfödelsernas kretslopp, vidareutvecklades i Kina till läran om skaparen av ett alternativ till det närmast ouppnåeliga Nirvana, och den finns nu i hela Östasien. Den har sitt absoluta centrum i Japan. Väsendet Amithabas (Amida på japanska) paradis är Det västra paradisetDet rena landet (DRL) – Sukhavati. DRL-läran pekar på att Nirvana knappast möjligt att uppnå för andra än ett mycket litet fåtal människor. De troende bör i stället hänge sig till Amitabha/Amida och fokusera på kärlek och medkänsla, vilket anses alstra det överskott av positiv karma som krävs för att de efter kroppens död ska nå Det rena landet. Inom modern DRL-buddhism har begreppet själ ungefär samma betydelse som i Väst, och är således inte detsamma som den illusoriska ”jag-själen”, atta, som finns i den traditionella buddhismens begreppsvärld.

Det rena landet (DRL)

Alla troende som i tillit vänder sig till Amitabha/Amida har löfte om att få komma in i det västra paradiset Sukhavati, Det rena lanet. DRL-buddhismen fokuserar på mässande eller upprepande av ett mantra om hängivenhet till Amitabha/Amida. Detta mantra lyder ”Namo Amitabha Buddha” på sanskrit, ”Nanmu Emituo Fo” på kinesiska och ”Namo Amida Butsu(”Ära vare Amida buddha) på japanska. Upprepandet ska ske så ofta som möjligt för att stärka en kontinuerlig och uppriktig positiv sinnesstämning hos människan, något som ger hennes själ tillträde till Amitabhas/Amidas paradis efter döden.  Den enkla formen av religiös praxis inom DRL-tron, befriad från klosterväsende, präster, riter och högtider, har starkt bidragit till dess popularitet, speciellt i Japan dit religionen kom på 1100-talet och där det inte alltid varit hälsosamt att skylta med sin tro.

Idag finns det minst 80 miljoner människor som bekänner sig till Det rena landet.

Dharmakaras oerhörda uppoffring

De buddhistiska skrifterna är uppbyggda som så att lärjungar och munkar frågar och Buddha svarar. När det gäller Amitabha Buddha är det ett av de få tillfällen sedan han satte lärans hjul i rörelse som Buddha själv tar bladet från munnen och börjar tala.

Buddhismens heliga skrifter berättar att Sakyamuni Buddha (namnet på den buddha vi känner till, Han som grundade buddhismen 500 år f.v.t.)  självmant berättade för en lärjunge om en enklare metod än hans egen, för att slippa bli kastad tillbaka i samsara (kretsloppet födelse-död-återfödelse-död-återfödelse… etc.). Det unika med detta är att Sakyamuni Buddha självmant började undervisa i stället för att som vanligt endast besvara frågor. Sakyamuni Budha berättade om hur en Bodhisattva vid namn Dharmakara hade avstått buddhaskapet för att frälsa människor från att kastas tillbaka i samsara. För att förstå detta mål måste man förstå hur oerhört negativt man i religioner med indiskt ursprung upplever samsara. Det finns knappast något värre än att tvingas bli återfödd. Sakyamuni Buddha, som även kunde se in i framtiden, visste att i stort sett ingen skulle lyckas nå frälsning av egen kraft under sina kommande 1000 liv.

Bodhisattva Dharmakara, som hade sett fem eoner, hade insett samma sak. Han gav därför 48 löften vilkas uppfyllelse av fullständig lycksalighet genererade det Västra paradiset eller Det rena landet. Han deklarerade att han skulle avstå buddhaskap tills de löften som handlade om Det rena landets förmåga att hjälpa alla levande varelser att avancera på den buddhistiska vägen utan att falla tillbaka gick i uppfyllelse. När dessa utfästelser hade tillfredsställts övergick han till att vara Amitabha Buddha. Resterande löften handlade om att han i egenskap av Amitabha Buddha skulle undervisa alla invånare i sitt paradis om Dharma (Buddhas lära), så att de kunde gå in i nirvana. Sist av alla skulle han själv göra det, vilket ses som en extrem uppoffring. I begynnelsen var således Västra paradiset/Det rena landet snarast en mellanstation på vägen till nirvana, men dess status i förhållande till nirvana har ökat genom århundradena.

Den första orsaken = intelligensen bakom universum

Sakyamuni Buddha var klart medveten om att lagen om orsak och verkan, den universella karmalagen, också den måste ha haft en orsak. ‘I en berömd pali-text, som tillskrives Buddhas store lärjunge Saraputra, säger Buddha:

O lärjungar, det finns en som varken är född, framställd, skapad eller formad och om det icke skulle finnas en sådan, då skulle det inte heller finnas någon utväg för den födde, den framställde, den skapade och den formade.

Sakyamuni Buddha menade att en Orsakslös Orsak måste finnas bakom alla skapelsens fenomen och naturens lagar. Men denna, den största Verkligheten, kan inte förstås och beskrivas med ord av människan, vars psyke är begränsat. Denna beskrivning är tämligen lik den gudsbeskrivning som förekommer inom islam och bahá’í. Buddha avfärdade visserligen hela den brokiga gudavärld som funnits i århundraden i Indien, men detta är inte detsamma som att avfärda en oförståelig och ouppnåbar ursprunglig intelligent kraft med en avsikt.  Buddha insåg givetvis att den universella lagen om orsak och verkan (karma) knappast kunde ha skapat sig själv. Det måste alltså, enligt Buddha, finnas en oändligt upphöjd och upplyst lagstiftare. Denna, som Buddha på sedvanligt sätt ska ha avrått sina efterföljare från att spekulera om, ska han ha kallat för Den första orsaken. Denne igångsättare av universums lagar kan ha utgjort fröet till legenden om Dharmakara, den blivande Amitabha.
Annonser
Det här inlägget postades i Buddha, Gud. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Visst trodde Buddha på Gud!

 1. Staffan Humlebo skriver:

  Bra sammanfattning av den största grenen av buddhismen, ofta i skymundan för zen och vipassana och andra.
  På svenska finns Rennyos brev som utmärkt förklarar den japanska jodoshin. Här finns även lite om Shinran och en kort skrift Tannisho:
  harnostudier.com/amida1.html

  Här är några ord av min lärare Al Bloom om vad Amitabha/Amida är:

  ”Buddhist understands that all our speech is simply provisional, to spek about that which cannot be spoken. Reality is inconceivable and inexpressible, but we must talk about our highest hopes for ourselves and the world. Therefore in Shin Buddhism whatever has form-Amida is Upaya, tactful device, and not a literal representation of a substantial, objectively existing being.

  Shin is atheistic in the sense that it does not claim to be a god as other religions and it is beyond atheism because it functions on a different level than traditional atheism in the West.”

  mvh
  Staffan

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s