Jaget är en illusion i både öst och väst

Visst finns det stora likheter även mellan bahá’í och buddhismen. Beakta följande citat:

”Världen är endast ett skådespel, gagnlös och tom, en ren intighet bärande verklighetens skepnad. Fäst inte era känslor vid den.(…). Sannerligen säger Jag, världen är som en hägring i en öken som den törstige drömmer är vatten och strävar efter med hela sin styrka tills, då han kommer till den, han finner den vara blott en illusion.” (Bahá’u’lláh)

”Som lotusblomman på sin stjälk svävar obesudlad över det gyttjiga vattnet, så svävar den stilla vise obesudlad av världen och dess smutsiga glädjeämnen. (…) Ägodelar krossar den oförsfråndige, men ej den vars mål är andra stranden. Genom törst efter ägodelar krossar den oförståndige sig själv liksom även andra.” (Buddha)

”Kärlek till jaget är en underlig egenskap och anledningen till förstörandet av många viktiga själar i världen. Om människan är utrustad med alla goda egenskaper men är självisk kommer alla de andra dygderna att blekna eller försvinna och slutligen kommer hon att förvärras. Det finns ingen annan fiende än människans lägre jag.” (‘Abdu’l-Bahá)

”När Buddha blev upplyst, såg han att bakom det mänskliga lidandet låg en djup villfarelse om att de djupare nivåerna av det individuella jaget är det högsta självet, en evig själ. Han såg den rastlösa livshunger som denna villfarelse ger upphov till. Tänk efter om det är någon skillnad mellan hur ditt jag ter sig när du är lugn och avspänd jämfört med när du är upprörd. Antag att någon människa orättvist anklagar dig för att begått ett fel och du vet att du inte har gjort det. Hur ter sig ditt jag för ditt iakttagande medvetande vid ett sådant tillfälle? På liknande sätt när du erinrar dig din fiende och tänker att det här är min fiende, så uppträder fienden i ditt medvetande. Han ser ut att existera oberoende, existera av sin egen kraft och med en påtaglig verklighet. Företeelser ser alltså ut att existera oberoende, när de i själva verket inte gör det. Att existera oberoende och av egen kraft, kallas ‘jag’. Motsatsen kallas ‘avsaknad av jag’. I denna bemärkelse saknar både personer och ting ett jag.” (Dalai Lama)

 

Bahá’ís syn på jaget ligger nära buddhismens syn på jaget, med den skillnaden att religioner som uppstått i Sydvästasien har ett själsbegrepp som inte förekommer i religioner som uppstått i Indien. Det indiska ”atman” i buddhismen och jainismen brukar översättas som ”själ”, men det är i stället fråga om jaget eller ”jagsjälen”, något som dör tillsammans med kroppen. Det är faktiskt både buddhismen och Mellersta Österns religioner (zoroastrism, judendom, kristendom, islam, bábí och bahá’í) överens om. Man kan säga att buddhismens och jainismens själsbegrepp påminner något om det som västerländska psykiatriker menar när de talar om ”själen” hos sina patienter.

Annonser
Publicerat i Andligt, BAHAI, Bahá'u'lláh, Buddha, Islam, Judendom, Kristendom | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

God, I can’t find You in the Bible

Some a reading
Some a bowing
Some a praying
Some a washing
They are waiting for their guerdon
They are waiting for their payment
They are waiting for their premium
They expect a place in Heaven

And have never asked the Question
about the Ultimate reality, Tewahido

I cyaan find it in the Bible
I cyann find it in the Tanach
I cyaan find it in the Qur’an
I cyaan find it in the Sacrament
I cyaan find it in the Kosher
I cyaan find it in the Salah
I meditate onthe old Melchizedek.
And chant it, I chant it:
Khibil ah’Amlack, Glory to God!
Yimmesgen ulaghize, Let Him be praised continually!
Igzeabhear, satta amesseggene yalat elat,
He is Lord of Universe, Give thanks every day!

I recognize only Your One Name, Amlak
I do not know, Lord, what my condition shall be.
I am foolish and ignorant; I seek Your Sanctuary,
God. Please, save my honor and my self-respect.

Siilaah!

Sometimes, the soul soars high in the heavens,
and sometimes it falls to the depths of the nether regions.
The greedy soul does not remain stable;
it searches in the four directions.
I chant it, yes I chant it:
Khibil ah’Amlack, Glory to God!
Yimmesgen ulaghize, Let Him be praised continually!
Igzeabhear, satta amesseggene yalat elat,
He is Lord of Universe, Give thanks every day!
I recognize only Your One Name, oh Amlak
Yá Bahá’u’l-Abhá!

Siilaah!

With death pre-ordained,
the soul comes into the world,
gathering the riches of life.
I see that some have already gone,
O my Lord and Master; that very Day  is coming closer!
No one has any friend, and no one has any brother;
no one has any father and no one has any mother.
But I know I love You, Amlak
And I’m not afraid of that Day
Yes I know I love You Amlak
And I’m not afraid of that Day

Publicerat i Amlak, Andligt, Glory, Gud, Helig skrift, Islam, Judendom, Kristendom, Satta | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 kommentar

Religion is to perform a variety of rituals in the hope of a heavenly reward

God has never intended to create religions, especially not numerous religions. Religions are human inventions. Spirituality is to try to learn God, religion is to perform a variety of rituals in the hope of a heavenly reward God gave us rules: There is only one God, eternal, incomprehensible, infinitely superior, transcendental. We are not allowed to kill, steal, cheat, slander, bear false witness, have a sex life that harms others. All other laws are created by man.
Bild

After this, people created their religions. Jews, Christians, Muslims .. all they have fought wars and slaughtered in the name of religion. Everyone is killing people, which God has forbidden. Forbidden!

I’m not a Muslim and have no intentions to be one. Personally I think that it’s impossible to debate with a Muslim, they do not even answer the issue in question – they redefine it.

A Muslim man is allowed to marry a Christian woman, but a Christian man is not permitted to marry a Muslim woman. (Or a Muslim woman is not allowed to marry a Christian, a Jew, a Bahá’í, a Buddhist, a Hindu, a Sikh, an agnostic…)  This makes me mad, but I don’t know why. When the Quran was written, it was the Arab man who was the recipient. Therefore, the ban on Muslim women to marry non-Muslims, was a racist rule. (Today it’s different, because many different ethnic groups and nations have embraced Islam). But the marriage ban is still an expression of oppression of women.

The Quran is clearly addressed to men. God speaks to the Muslim man, but only indirectly to Muslim women. I don’t t have to prove it by pointing to any particular surah or verse – the entire Quran is the same, addressed to the Arab man. The man is the subject in the Quran. The woman is a secondary creature. The man is the owner, the husband, the negotiator, the worker, the recipient, the warrior, the conqueror, the slave master, the one who divorces, the rebuker, the one who has sex with the woman. The woman is just there, like an empty object.

Bild

Your women are your fields, so go into your fields whichever way you like” (Quran 2:223).

Wives have the same rights as the husbands have on them in accordance with the generally known principles. Of course, men are a degree above them in status” (Quran 2:228)

If you fear highhandedness from your wives, remind them [of the teaching of God], then ignore them when you go to bed, then hit them. If they obey you, you have no right to act against them. God is most high and great.” (Quran 4:34)

As you can see, the Quran is talking to the man about how women are and what they must do. You can’t find a sura which begins with ”Husbands have” or ”Women, your men are”. This is NOT how God speaks. To be honest, neither the Bible has a divine form of speaking to the readers. Why? I guess some men, with access, have added some text here and there in the Bible and the Quran. The purpose was probably that they wanted a divine law that made it easier for them in the daily life by then, thousands of years ago.

To bear false witness about God must be one of the worst crimes one can imagine!

The share of the male shall be twice that of a female” (Quran 4:11).

And let two men from among you bear witness to all such documents [contracts of loans without interest]. But if two men be not available, there should be one man and two women to bear witness so that if one of the women forgets (anything), the other may remind her.” (Quran 2:282).

And forbidden to you are wedded wives of other people except those who have fallen in your hands (as prisoners of war) ” (Quran 4:24)

Do you really think that God allows rape?

Sayyid Maududi (d. 1979), a highly respected traditional commentator and scholar, says in his comment on the verse that is it lawful for Muslim holy warriors to marry women prisoners of war even when their husbands are still alive. But what happens if the husbands are captured with their wives? Maududi cites a school of law that says Muslims may not marry them, but two other schools say that the marriage between the captive husbands and wives is broken (note 44). But why would a debate over this cruelty emerge in the first place? No sex or marriage should take place between married female prisoners of war and their captors. In fact, no sex should take place between women captives and their Muslim overlords.

Islam allows deep immorality with women who are in their most helpless condition. This crime is reprehensible, but God wills it nonetheless — the Quran says so.

The Quran is not better than the Bible. There is divine verses that clearly comes from a supernatural being. And in the next verse are sentences that people have created and added to the sacred scriptures, in order to make people believe that they come from God.

Again: To bear false witness about God must be one of the worst crimes one can imagine!

Some Christian debaters claim that the Quran says that the Bible says that Mary, mother of Jesus, is a part of the Trinity. I have studied the relevant surahs, but I can’t find that the Quran says this. What Quran says is that some of the followers of former revelations (some Christians) think that Mary is part of the Trinity. And that was true; during the Prophet’s lifetime there were quasi-Christian sects in Arabia that worshiped Mary, the mother of Jesus, as part of the Trinity, and even sects which appointed high priestess for Mary. This is what Quran criticizes, it doesn’t question the Bible.

What Muslim interpreters say is quite another matter.

I have only access to a few translations of the Quran, and I must say that the verses are not easy to understand. And with books like the Bible and the Quran, it’s always a chance that someone has remembered a corpus wrong before it has been written down, and each time the books were copied (by hand before the invention of printing), there was the risk of accidental or purposeful errors.

*

Glory to Thee, O my God! I beseech Thee, by the wrong Thou hast suffered and the ills inflicted upon Thee by the hosts of wrongful doers, to send down upon me from the clouds of Thy mercy that which will purify me of all that is not of Thee, that I may be worthy to praise Thee and fit to love Thee. No God is there beside Thee, the Mighty, the Ever-Abiding, the All-Bounteous, the Most Generous.

Publicerat i Gud, Islam, Kvinnor, Mohammed, Muhammed | Märkt , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Galenskap öpphöjt till norm

Tänk dig följande: 

1) Du lever i ett land där majoriteten självklart tror på, eller förväntas tro på, Gud. Tror gör man självklart genom en enda profet (som var den siste profeten, f-n ta den som vågar hävda något annat) och den heliga skrift denne uppenbarade (som var Guds sista ord någonsin till mänskligheten). (Och en av vinnarna på Oscarsgalan hyllar detta land för dess öppenhet och generositet mot bl.a. religiösa minoriteter.)

2) Du tror på Gud, på samma Gud som alla andra som tror, men på ett annat sätt än majoriteten. Som du ser det kan ingen människa säga ”sista” när det handlar om Gud. Du har i ditt lands ögon begått den fruktansvärda synden att ty dig till en ”profet” som levde ”senare” än majoritetens profet. Därmed tillhör du i ditt lands ögon inte en religion utan en ”organisation”, som man kan anklaga för vad som helst och också gör det. Majoriteten och deras präster säger sig frukta Gud, och medger att detta obegripliga och oändligt upphöjda andliga väsen nog existerar utanför begränsande dimensioner som rummet och tiden. Du skulle kunna säga till prästerna att akta sig för att begränsa Gud genom att tala om för Honom att den siste profeten redan levt och att den slutgiltiga heliga boken redan skrivits, men din röst är bara en viskning i ett samhälle där fanatismens vindar vrålar öronbedövande och religiös galenskap upphöjts till norm.

3) Förr brukade de i stor skala ha ihjäl sådana som dig. I tiotusental. Nu avrättar ditt land enbart några få om året, men arrangerar och koreograferar det väl för att skrämma skiten ur dig och dina medtroende. Dels genom att göra det väntade som att låta de personer ni valt som ledare för er tro i landet bara försvinna. Eller genom att låsa in universitetslektorer och idrottsstjärnor med er tro och kasta bort nyckeln. Men de har med åren blivit allt duktigare på göra det oväntade och komma undan med det, som att låta landets religionspolis gripa, tortera och hänga ett dussin tonårstjejer för påhittade brott. Men ni står på er, och vet att världen en dag kommer att få veta. Men vill den veta? Finns det någon i omvärlden som ägnar mer än en förströdd tanke åt Amnesty Internationals årliga rapporter? Måste det till en stor Hollywoodfilm om de där hängda tjejerna, med 16-åriga Mona som huvudperson, som avrättades för att ha undervisat dina och sina medtroendes barn, för att omvärlden ska fälla en tår?

4) Faktum är att du och de andra med din tro verkligen följer landets lagar bättre än de flesta. Sjalen sitter som den ska. Ni är prydliga, strävsamma, tålmodiga, hederliga, vänliga, lojala. Ett viktigt skäl är att det är att trots att er tro förespråkar internationalism och världsmedborgaranda för framtiden, så föreskriver era heliga skrifter faktiskt att ni ska lyda ledningen och lagarna i det land ni bor i – inom vissa gränser givetvis. Om regeringen ber er mörda, stjäla, skada, häda osv, ska ni naturligtvis vägra. Nu försöker de stoppa dig och dina likar genom genom bisarra lagar, desinformation och vändkors. Du får inte träffa andra som tror som du, ni får inte anordna ett bröllop eller en begravning eller någon annan religiös ceremoni. Du får dina älskades gravstenar sönderslagna av okända ogärningsmän om nätterna, men vanligare är att myndigheterna offentligt demonstrerar att de kan göra vad de vill genom att demolera hela begravningsplatsen med bulldozers på dagtid. Precis som de gjort med alla platser du och dina gelikar skulle kunna tänkas uppfatta som heliga eller älskade. Du får inte inneha vissa yrken, särskilt inte som jurist, lärare, journalist, läkare, psykolog och liknande, eftersom det då finns risk att du sprider dina hemska idéer. Du får inte tillstånd att driva ett eget företag. Du kan få ditt hem och dina tillgångar beslagtagna. Du får läsa i tidningen att sådana som du skaffar barn med era egna syskon. Du har inte rätt att gå på universitetet.

Idag lever Keivan Mohammad Hassan ett fridfullt liv med sin familj som civilingenjör i Sacramento, Kalifornien. Men det har varit annorlunda.

Hassan tror att om han inte hade lämnat sitt hemland Iran som flykting, skulle han förmodligen vara en av många iranska bahá’íer  som dömts till långa fängelsestraff bara för att de arbetat för att ge yngre medlemmar av samhället en eftergymnasial utbildning. Medlemmar av bahá’í-tron har inte rätt till någon högre utbildning i det shia-muslimska Iran.

”Både jag och min fru skulle vara fängslade i Iran”, intygar Hassan.

Hassan, 31, är en medlem av bahá’í-tron, en världsreligion som i Iran är den största religiösa minoriteten med uppskattningsvis 300.000 troende. De anses av det styrande prästerskapet vara avfällingar från islam, eftersom bahá’í-tron uppstod efter Muhammed och Koranens färdigställande. För en troende shia-muslim är det självklart att ingen i världen kan uppenbara något nytt budskap från Gud, Muhammed var den siste profeten. Bahá’íerna åtnjuter därför inte samma beskydd som kristna och judar har tack vare att kristendomen och judendomen är äldre religioner än islam.

Under 1800-talet dödades tiotusentals bahá’íer i utrensningar där allmänheten hetsades av prästerskapet och shahens regeringar till mycket grymma handlingar.

Bahá’íerna har det svårt i flera muslimska länder, och särskilt Iran och Egypten har pekats ut. Många söker sig till andra länder, men det stora flertalet stannar eftersom de ser sig som en del av landet i lika hög grad som alla andra.

”Våra fäder har bott här sedan urminnes tider och innan bahá’í kom var vi muslimer precis som andra iranier. Innan islam kom var vi alla zoroastrier. Vi och de som fördömer oss har samma förfäder och vi lever här nu, bidrar till samhället och betalar skatt precis som alla andra”, säger Fairuza Baraz, som undervisar bahá’í-ungdomar i hemlighet.

Bahá’í-trons medlemmar nekas systematiskt tillträde till eftergymnasial utbildning i den islamiska republiken Iran i dag, säger Amnesty International.

”Det handlar om studier vid universitet, högskolor och motsvarigheten till college, och bahá’íer som söker får alltid avslag, trots att de har toppbetyg från gymnasiet”, säger Elise Auerbach, Iran-specialist för Amnesty International USA.

Yrkesförbud och studieförbud går hand i hand

”De är förhindrade från att tillämpa en hel uppsättning av av yrken. Bahá’í-troende i Iran får bl.a. inte bli läkare, advokater, åklagare, universitetslärare eller forskare”, tillägger hon. Yrkesförbuden innebär att det inte heller finns några platser för bahá’í-ungdomar på universiteten.

Som svar improviserade de bahá’í-troende fram en decentraliserad, underjordisk högskola som kallas Bahai-institutet för högre utbildning (BIHE).

Sedan 1987 har BIHE undervisat klasser i vardagsrum och kök i bahá’í-troendes hem. Lärare är frivilliga bahá’í-professorer, av vilka många förlorat sina jobb på iranska universitet pga sin religiösa tro. Även icke-bahá’íer har ställt upp som lärare eftersom de känner att den präst-styrda staten handlar orätt.

Enligt David Hoffman, grundaren av en kampanj för att stödja Irans bahá’íer i deras strävan efter högre utbildning, har det underjordiska colleget ”examinerat” omkring 2.000 akademiker, en av tio har gått vidare till forskarutbildning utomlands vid ett av de 60 universitet i världen som erkänner BIHE-utbildningar.

”Det är en kreativ lösning på ett verkligt dilemma”, säger Hoffman. ”Och det är mycket tåliga och luttrade människor som ingår i processen.”

I maj 2011 drabbades mer än 30 bahá’í-hem i Iran av razzior som en del av den iranska shia-muslimska statens arbete för att krossa den gömda högskolan. BIHE har därefter förklarats olaglig, enligt människorättsgrupper, och sju professorer och administratörer har dömts till fyra eller fem års fängelse för ”inblandning i en olaglig grupp som har för avsikt att begå brott mot rikets säkerhet”.

Bland dem fanns Hassan, akademisk rådgivare under fem år på BIHE-enheten Mahmoud Badavam.

”Det är otroligt”, säger Hassan. ”Dessa ungdomar och lärare är helt vanliga människor, de sysslar inte med någon regeringsfientlig eller anti-Iransk verksamhet. När regeringen blockerar deras möjligheter till utbildning av religiösa skäl försöker de bara hitta ett annat sätt att skaffa sig denna utbildningHitler and Ayatollah. Nu arresteras de eftersom de hittat alternativ till de rättigheter de nekades.”

Den globala kampanjen mot Irans förföljelse av bahá’íer i utbildningen går bland annat ut på att få omvärldens stöd. Dokumentären ”Education Under Fire” har visats vid ett antal amerikanska universitet. Regimens nedslag på de bahá’í-troendes möjligheter till försörjning och utbildning jämte det ständigt underliggande hotet om våld, internering och att få sina hem och ägodelar beslagtagna har liknats vid nazisternas politik gentemot de tyska judarna vid mitten av 30-talet, innan massavrättningarna började.

Fredspristagaren ärkebiskop Desmond Tutu och Östtimors president José Ramos-Horta har undertecknat ett öppet brev som uppmanar Iran att villkorslöst släppa alla anklagelser mot dem som undervisar vid BIHE-enheterna.

”Det är särskilt chockerande när despoter och diktatorer i det 21:a århundradet försöker att underkuva sin egen befolkning genom att förneka dem utbildning” står det.

I brevet uppmanas dessutom akademiker runt om i världen att registrera sitt missnöje med det som händer i Iran, och att fler universitet i världen ska överväga att erkänna BIHE-utbildningar och/eller att erbjuda iranska bahá’íer stipendier så att de kan läsa vid de utländska universiteten .

Bahá’íer anklagar Iran för att underblåsa hat i media

Irans förföljelse av bahá’íer är inte begränsad till utbildningssektorn, enligt människorättsgrupper. Sju ledande representanter för bahá’í-tron är för närvarande fängslade för påhittade brott som bl.a.t ”spioneri för Israel”, ”förolämpning av religiösa heligheter” och ”propaganda mot systemet”, enligt Amnesty International. På så vis försöker myndigheterna väcka en motvilja eller rent hat mot bahá’íerna bland den vanliga muslimska allmänheten.

Amnesty anser att bahá’í-ledarna är samvetsfångar, att de fängslats p.g.a. sin religiösa övertygelse. Den iranska lagen säger att bahá’íer inte får träffas (mötesförbud), hålla religiösa ceremonier eller utöva sin religion med andra troende i Iran.

Inte heller är bahá’íerna den enda gruppen som är utestängda från högre utbildning i Iran. Människorättsaktivister, anhängare av kvinnors rättigheter, medlemmar av den politiska oppositionen och barn till regimkritiska journalister har också nekats tillträde till högre utbildning, enligt en färsk rapport från den icke-statliga organisationen International Campaign for Human Rights i Iran.

Alireza Miryusefi, talesman för Iran i FN, hävdar att även om bahá’í-tron  inte erkänns som en officiell religion i Iran, så har dess anhängare fulla medborgerliga rättigheter. ”I motsats till påståenden som anhängare av kulten sprider utomlands, har de haft samma tillgång till universitetsutbildningar som andra, och varje år examineras tiotals av dem från iranska universitet”, påstår han

Iran: ”Bahai en extremistisk sekt”

BIHE har ingen religionsundervisning. Man undervisar i fysik, kemi, biologi, matematik, teknolog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      i – och bidrar genom detta till att öka landets kunskapsmassa.

Miryusefi säger att räderna mot BIHE har genomförts eftersom de inblandade i institutionen hade ägnat sig åt ”systematiskt organiserad kult-verksamhet, och … blandat sig i studenternas privata, sociala och ekonomiska liv.” Han hävdar dessutom att BIHE haft som överordnat mål att ”locka till sig” icke-bahá’íer , med slutmålet att skapa ”en extremistisk sekt.”

BIHE-studenterna framställs som ”oskyldiga muslimer som dras in i ett nät av beräknande bahá’í-sektledare”, detta trots att alla studenter fötts i bahá’í-familjer och som påpekats nekats tillträde till universiteten i landet. Statens mål är att till varje pris väcka en avsky mot bahá’íer i landet

(Till saken hör att det finns sju miljoner vuxna bahá’í-troende i världen, och att de är representerade i nästan alla länder. Räknas barnen blir det 15-20 miljoner. Så det är knappast någon sekt.)

Miryusefi hävdar också att de som greps i räderna fick rättvisa rättegångar, och att de hade utnyttjat sin rätt att överklaga.

David Hoffman, Education Under Fire-kampanjens grundare, sade att det faktum att BIHE lyckats examinera ”lysande elever” verkade ses av den iranska regeringen som en ren förolämpning.

Den tidigare BIHE-eleven Pedram Roushan doktorerade nyligen i fysik vid Princeton University, och är nu en post-doc forskare vid University of California, Santa Barbara. Han lämnade Iran år 2000 efter att ha avslutat en femårig kurs på BIHE i Iran.

”När jag var tonåring förstod jag att jag som bahá’í skulle förbjudas tillträde till någon högskola eller universitet i landet,” sade han. Priset för att vara bahá’í-troende i Iran är mycket högt i dessa dagar.”

Två år efter Roushan påbörjat sina studier, skrevs Hassan in i samma kurs. Hans ansökningar till alla universitet i Iran ansökningar hade avslagits, trots hans starka betyg från gymnasiet. I ansökningshandlingarna måste de sökande uppge sin religion. Det finns bara fyra alternativ, varav inget är bahá’í-tron. Och om ingen religion alls anges betraktas ansökningshandlingen som ofullständig.

Efter sin examen drabbades Hassan av ytterligare diskriminering. Han fick en lägre lön, eftersom han saknade en erkänd examen, och togs bort från flera projekt när kunder protesterade mot att en bahá’í var inblandad .När hans fru, som hade genomför en sexårig utbildning för att bli apotekare stött på liknande problem, bestämde de sig för att lämna Iran för Turkiet, och sedan beviljades de asyl i USA 2006. ”Vi kunde inte stå ut med vår situation i Iran längre”, sa han.

Innan han lämnade Iran, hade Hassan fullgjort det som förväntas av BIHE akademiker, nämligen att återbetala det underjordiska universitetet genom att frivilligt och åtminstone ett år vara lärare åt nya BIHE-studenter.

Han finner det förvånande att han kunde arresteras, som så många andra i sitt samhälle, för ”brottet” att utbilda unga, ambitiösa människor som erkänner en senare profet än Muhammed. ”Jag hör nu hur någon av mina före detta klasskamrater som är kvar i landet arresteras dagligen – för att de är lärare!”, sade han.

Publicerat i BAHAI, Förföljelse, Iran, Uncategorized | Lämna en kommentar

Människan tillhör Gud, inte tvärtom!

DET FINNS EN VACKER OCH RESPEKTERAD TRO som heter Bahá’í. Den uppstod i det Osmanska riket på 1860-talet genom att landsförvisade iranier, som dittills hade följt Siyyid `Alí Muḥammad Shírází eller The Báb (1819-1850), gjorde om den av muslimer svårt förföljda bábí-tron till Bahá’í. Huvudpersonen var Bahá’u’lláh (1817 – 1892), som skrev tusentals skrifter och böcker om att mänskligheten nu hade gått från att vara barn till att bli vuxna. ”Gud är varken kristen, muslim, jude, hindu, buddhist, zoroastrier”, sade Bahá’u’lláh. Då borde människorna inte heller vara det. Det är fullt tillräckligt att tro på Gud av hela sitt hjärta. ”Gud finns inte i rummet, tiden eller inom någon dimension alls”, hävdade Bahá’u’lláh. Det var ganska imponerande eftersom vetenskapen inte förstod begreppet rumtiden förrän efter år 1900.

”Gud tillhör varken öst eller väst, vare sig jorden eller himlen, Gud kommer varken från naturen eller universum”, förklarade Bahá’u’lláh. Naturligtvis kan inget folk eller någon kultur eller någon religion kräva ensamrätt till Gud för egen del. Gud tillhör inte någon. Vi tillhör Gud. Och Gud är ju Skaparen av universum och kan inte uppehålla sig på jorden, ute i universum bland stjärnorna eller i himlen bland molnen. Det vore som om en murare murade in sig själv i den vägg han bygger. Eller som att snickaren blir en del av ett bordsben tillhörande ett bord som han tillverkat.

”Jag är inte av jord eller vind, varken av vatten eller av eld!” sade Gud till Bahá’u’lláh. Gud, som är det mest uppenbara av allt uppenbart är samtidigt det mest fördolda av allt fördolt. Jorden, vinden, vattnet och elden är element som Gud kan göra sig påmind genom, men inte mer. När man fridfullt stirrar in i mysig brasa så kan tankarna gå till Gud. Detsamma gäller jorden i all sin prakt de olika årstiderna.Vinden minner om Guds evighets vindar, om att våra själar har evigt liv efter kroppens död. ”Om jag hädanefter skulle leva en dag utan min älskade skulle jag i den stunden önska att jag inte hade levat.” Vattnet är en förutsättning för allt liv och har tillsammans med vinden/vädret och tidvattnet varit en absolut nödvändighet  för skapelsen av liv på vår planet.

Publicerat i Andligt, BAHAI, Bahá'u'lláh, Buddha, enhet, Kristus, Mohammed, Muhammed, Mystik, oneness | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Det mest uppenbara uppenbarat

Det krävs minst sagt mycket för att jag ska orka lära mig en text utantill. Det var inte lätt ens för 25 år sedan, men ofta räckte det med att tvinga in orden i skallen, sova en natt, och sedan börja om nästa dag – och då till min förvåning upptäcka att jag kunde rubbet utantill. Så är det inte nu. Det finns emellertid en bön som jag gärna vill lära mig utantill — Skapa i mig ett rent hjärta — för att den är vacker och verkar vara behäftad med en solid och märgfull kraft. Dessutom går varje mening att använda för sig. Man kan läsa något från mitten — Må Dina evigt ljudande melodier skänka mig stillhet, o min Ledsagare  — om man känner för det. Bahá’u’lláh uppdagade bönen, troligtvis någon gång på 1870-talet.

Skapa i mig ett rent hjärta

Skapa i mig ett rent hjärta, o min Gud, och skänk mig åter ett lugnt samvete, o mitt hopp!

Styrk Du mig i Din sak genom kraftens ande, o min mest älskade, och uppenbara för mig Din väg genom ljuset av Din härlighet, o Du, min längtans Mål!

Lyft mig till Din helighets himmel genom kraften av Din gränslösa makt, o min tillvaros Källa, och lyckliggör mig med Din evighets vindar, o Du, som är min Gud!

Må Dina evigt ljudande melodier skänka mig stillhet, o min Ledsagare,
och låt Ditt uråldriga anletes rikedomar befria mig från allt utom Dig, o min Mästare.

Låt budskapet om uppenbarelsen av Ditt oföränderliga Väsen skänka mig glädje, o Du, som är det mest uppenbara av allt Uppenbart och det mest fördolda av allt fördolt.

Publicerat i Andligt, BAHAI, Bahá'u'lláh, Gud, Mystik | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Tills den utsatta tiden är inne

Hur stor är inte den mångfald sanningar som ordens klädnad aldrig kan rymma! Hur överväldigande är inte antalet sådana fakta, som intet uttryck fullständigt kan beskriva, vilkas betydelse aldrig kan förklaras och till vilka inte ens de svagaste antydningar kan göras! Hur mångfaldiga är inte de sanningar som måste förbliva outtalade tills den utsatta tiden är inne!

Bahá’u’lláh  Axplock nr. 89

Umgås med alla människor, o Bahás folk, i en anda av vänlighet och vänskap. 

Bahá’u’lláh  Axplock nr. 132

Publicerat i BAHAI, Bahá'u'lláh, Mystik | Märkt , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar